«Ақмола облысы білім басқармасының Бұланды ауданы білім бөлімі Макинск қаласының 

Балуан Шолақ атындағы мектеп-лицейі коммуналдық мемлекеттік мекемесі

 

Тамақтану сапасын бақылау жөніндегі ведомствоаралық сараптамалық топтың қызметін ұйымдастыру бойынша ұсынымдар

Тамақтану сапасын бақылау жөніндегі

ведомствоаралық сараптамалық топтың қызметін ұйымдастыру бойынша ұсынымдар

 

 1. Тамақтану сапасын бақылау жөніндегі ведомствоаралық сараптамалық топ (бұдан әрі – Сараптамалық топ) тамақтану сапасын мониторингтеу жөніндегі комиссиялардың (бракераждық комиссиялардың) қызметінің тиімділігіне жүйелі талдауды жүзеге асырады және балалардың тамақтануын тиімді ұйымдастыру жөнінде шаралар қабылдайды.

Сараптамалық топтың міндеттері:

- бракераждық комиссиялар қызметінің мониторингі;

- балалардың тамақтануын ұйымдастыруды бақылау;

- өңірдегі балалардың тамақтануын ұйымдастыру саласындағы өзекті мәселелерді шешуге жәрдемдесу;

- байқаушылар ретінде қызметтерді, тауарларды жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық комиссияға қатысу;

- өңірдің білім беру ұйымдарында білім алушылар мен тәрбиеленушілердің денсаулығын сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

- балалардың дұрыс тамақтануын насихаттау және тамақтану мәдениетін қалыптастыру мәселелері бойынша білім беру ұйымдарының қызметіне мониторинг жүргізу;

-халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді өрескел бұзған қызметтерді жеткізушілердің есебін жүргізу.

2. Сараптамалық топ адалдық, құзыреттілік, парасаттылық және ашықтық қағидаттарына сәйкес өз құзыретіне жатқызылған функцияларды орындайды.

3.Сараптамалық топ келісім бойынша әкім аппаратының, білім, денсаулық сақтау, қоғамдық даму істері жөніндегі басқармалардың, мәслихат депутаттарының, қоғамдық кеңестердің, саяси партиялардың, ата-аналар қоғамдастығының, сондай-ақ балалық шақ саласындағы үкіметтік емес ұйымдардыңөкілдерінен құрылады.

Топтың құрамы қажет болған жағдайда өзгеруі мүмкін.

Сараптамалық топты білім басқармасының басшысы басқарады.

Сараптамалық топтың төрағасы немесе төрағасының орынбасары жалпы басшылықты жүзеге асырады, оның қызметін үйлестіреді және Сараптамалық топқа жүктелген міндеттердің орындалуына жауап береді.

Сараптамалық топтың хатшысы Сараптамалық топтың мүшелерін және шақырылғандарды отырыстың күні, күн тәртібі және басқа да мәселелер туралы хабардар етуді қамтамасыз етеді, Сараптамалық топтың мүшелеріне шешімдердің жобаларын және өзге де құжаттарды жіберуді жүзеге асырады.

Сараптамалық топ мүшелерінің саны кемінде 7 адам, оның ішінде ата-аналар қауымдастығынан кемінде 3 адам болуы тиіс.

Комиссия құрамын жыл сайын жаңарту ұсынылады.

Сараптамалық топтың түрі:

- аудандық;

- қалалық;

- облыстық.

4.Сараптамалық топ өз қызметін:

 • Сараптамалық топтың отырысында қабылданатын және оның төрағасы бекітетін жоспарға;
 • мониторингтің жоспар-кестесіне сәйкес жүзеге асырады.

         Ұйымдардың отырыстары мен мониторингін Сараптамалық топ қажеттілігіне қарай, бірақ тоқсанына бір реттен сиретпей өткізеді және егер оларға оның мүшелерінің 1/3 бөлігі қатысса, заңды болып саналады.

         Сараптамалық топ келесі бару жоспарына сүйене отырып, тамақтану сапасын ұйымдастыру бойынша мониторингтің жоспар-кестесін жасайды:

 • қалалық / аудандық Сараптамалық топ оқу жылы ішінде білім беру ұйымдарының 100%-на барады (тоқсанына 25%);
 • облыстық Сараптамалық топ оқу жылы ішінде өңірдің білім беру ұйымдарының кемінде 28%-ына (тоқсанына 7%) барады.

Сараптамалық топтың шешімі қатысушы мүшелердің көпшілік дауысымен қабылданады және тамақтану сапасын бақылау жөніндегі ведомствоаралық сараптамалық топтың актісімен ресімделеді.

         Дауыстар тең болған жағдайда төрағалық етуші дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

         Білім беру ұйымдарына барған кезде Сараптамалық топ білім беру ұйымының басшысын, қызметті жеткізушіні (бар болса) білім басқармасының мониторинг жүргізу туралы бұйрығымен таныстырады.

         Сараптамалық топтың жұмыс нәтижелері туралы білім беру мекемесі, ата-аналар комитеті, қызметті жеткізуші (бар болса) хабардар етіледі.

         5. Сараптамалық топ мынадай функцияларды орындайды:

 • өңірдің білім беру ұйымдарындағы балалардың тамақтануын ұйымдастыру үшін өнім ассортиментінің мониторингін жүргізеді. Бұл үшін актіге сәйкес тиісті құжаттама мәліметтерінің дұрыстығын салыстырып тексеруге құқылы;
 • нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келетін тамақтану рационын сапалы жақсарту, білім алушылардың және тәрбиеленушілердің қауіпсіз және теңгерімді тамақпен қамтамасыз ету бойынша ұсынымдар қабылдайды, тамақтануды ұйымдастыру мәселелері бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеуге қатысады;
 • білім алушылар мен тәрбиеленушілер үшін тамақ дайындау процесінде пайдаланылатын тамақ өнімдерінің сапасын куәландыратын тиісті құжаттардың болуына мониторинг жүргізеді;
 • фото-бейнетіркеу құралдарын пайдалана отырып, терапевт қорытындысымен флюро тексеруден өткені туралы анықтама болған кезде бір өкіл қол жеткізе отырып, ас блогын, қойма үй-жайларын, технологиялық жабдықты және т. б. көзбен шолып тексеру;
 • қажет болған жағдайда Сараптамалық топ алдыңғы күндердегі бейнежазбаны (бар болса) қарауды жүзеге асырады;
 • тамақтануды ұйымдастыру және сапасы бойынша балалардың, ата-аналардың (заңды өкілдердің) пікірін зерделеу.

6. Сараптамалық топ:

 • балалардың тамақтану сапасын бақылау жөніндегі комиссия мүшелерін тамақтандыруды ұйымдастыру мәселелері бойынша олардың қызметі туралы тыңдауға;
 • бұзушылықтар анықталған жағдайда халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне тиісті өтінішпен жүгінуге;
 • балалардың сапалы тамақтануын қамтамасыз ету және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағынормативтік құқықтық актілерді сақтау, тиісті құжаттаманы жүргізу жөніндегі міндеттерді орындау бойынша білім беру ұйымының әкімшілігін тыңдауға;

- ата-аналардың (заңды өкілдердің) тамақтануды ұйымдастыру және оның сапасы туралы жұмысқаберген бағасын қамтитын шағымдарымен танысуға, олар бойынша түсініктеме беруге;

- қызметтерді, тауарларды жеткізушіні таңдау кезінде конкурстық комиссияға бақылаушы ретінде қатысуға құқылы.

         7. Сараптамалық топтың мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін дербес жауапты болады.

Сараптамалық топтың тамақтанудың ұйымдастырылуына және сапасына мониторинг жасаумен айналысатын мүшелері актілерде ұсынылған фактілердің дұрыстығы үшін жауапты болады.

8. Сараптамалық топтың қызметін регламенттейтін қажетті құжаттама:

- Сараптамалық топтың құрылуы туралы бұйрықтың көшірмесі;

- Сараптамалық топтың бір жылға арналған жұмыс жоспары;

- отырыстар хаттамалары;

- жоспар-кесте;

- мониторинг актісі (ай сайынғы бақылау);

- жыл қорытындылары бойынша қызметті талдау.

 

 

 

Тамақтану сапасын бақылау жөніндегі

ведомствоаралық сараптама тобының актісі

 

Бару күні ____________

№______________

Сараптамалық топтың мүшелері (Т.А.Ә., лауазымы) мынадай
құрамда:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Білім беру ұйымының атауы________________________________________________

Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссияның төрағасы – білім беру ұйымының басшысы _________________________________________________

Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссия (бракераждық комиссия) мүшелерінің құрамы (Т.А.Ә., лауазымын көрсете отырып):  _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Қызметті жеткізуші (болған жағдайда)________________________________________

Асхананың (ас блогының) қызметіне санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының №, күні____________________________________________________

Білім беру ұйымының контингенті (адам): _____________________________________

Ас блогы қызметкерлерінің саны, (адам): ________________________(Тамақтандыруды ұйымдастыру қағидаларының талаптарына сәйкестігі (31.10.2018 ж. №598 бұйрықтың 22-тармағы 2020 жылғы шілдеден бастап жасалған шарттарға қатысты)

 

Көрсеткіш

Сәйкес келеді (бар)

Сәйкес келмейді (жоқ)

Ескерту

1

Бракераждық комиссия құру туралы бұйрықтың болуы

 

 

 

2

Бракераждық комиссияның оқу жылына арналған жұмыс жоспарының болуы

 

 

 

3

Тиісті құжаттаманың (актілер, өтініштер, хат алмасу және т. б.) болуы

 

 

 

4

Балалардың тамақтануын ұйымдастыру (асханаға ұйымдасқан түрде баруды қамтамасыз ету)

 

 

 

5

Балалардың тамақтануы үшін жағдай жасау (раковиналардың, кептіргіштердің болуы және жағдайы, сабынның болуы және т. б.)

 

 

 

6

Тамақтану залының жалпы санитарлық жағдайы және эстетикалық безендірілуі

 

 

 

7

Білім алушылардың ауыз су режимін сақтау

 

 

 

8

Дайын тағамның шығуы көрсетілген мәзірдің болуы (перспективалық, білім беру органы бекіткен, күнделікті)

 

 

 

9

Балалардың жекелеген санаттары үшін перспективалық мәзірдің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 ҚР ҮҚ бекіткен бір реттік тамақтану нормаларына сәйкестігі (15- қосымша)

 

 

 

10

Күнделікті мәзірдің перспективалы мәзірге сәйкестігі (барған күні)

 

 

 

11

Нақты тамақтану рационының (барған күні) күнделікті, перспективалық мәзірге сәйкестігі

 

 

 

12

Балалардың, ата-аналардың тамақтану сапасы бойынша сұрауы, сауалнамасы

 

 

 

13

Тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін куәландыратын құжаттарды қоса бере отырып, олардың пайдаланылатын тізбесі туралы мәліметтердің болуы (сертификаттардың көшірмелері)

 

 

 

14

Балалардың дұрыс тамақтануын насихаттау және тамақтану мәдениетін қалыптастыру мәселелері бойынша іс-шаралар өткізу

 

 

 

15

Білім беру ұйымының сайтында, «Күнделік» жүйесінде балаларды тамақтандыруды ұйымдастыру туралы ақпаратты жүйелі түрде орналастыру (тағамдардың фотолары бар ас мәзірі, жоспарлар, бракераждық комиссияның актілері)

 

 

 

 

Тексеру нәтижесінде мыналар белгіленді:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия мүшелері:                                                                                     

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(қолдары)

Білім беру ұйымының басшысы таныстырылды____________________(қолы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации

по организации деятельности

межведомственных экспертных групп

по контролю за качеством питания

 

1. Межведомственная экспертная группа по контролю за качеством питания (далее – Экспертная группа) осуществляет систематический анализ эффективности деятельности комиссий по мониторингу качества питания  (бракеражных комиссий) и принимает меры по эффективной организации питания детей.

Задачи Экспертной группы:

мониторинг деятельности бракеражных комиссий;

- контроль за организацией питания детей;

- содействие в решении актуальных вопросов в сфере организации питания детей региона;

- участие в конкурсной комиссии по выбору поставщика услуг, товаров в качестве наблюдателей;

разработка предложений по реализации государственной политики  в области сохранения здоровья обучающихся и воспитанников в организациях образования региона;

- мониторинг деятельности организаций образования по вопросам пропаганды здорового питания детей и формирования культуры питания;

ведение учета поставщиков услуг с грубыми нарушениями нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Экспертная группа выполняет отнесенные к ее компетенции функции согласно принципам добросовестности, компетентности, разумности, честности и прозрачности.

3. Экспертная группа формируется по согласованию из представителей аппарата акима, управлений образования, здравоохранения, по делам общественного развития,  депутатов маслихата, общественных советов, политических партий, родительской общественности, а также неправительственных организаций в сфере детства.

Состав группы может меняться при необходимости.

Экспертную группу возглавляет руководитель управления образования.

Председатель или заместитель председателя Экспертной группы осуществляет общее руководство, координирует ее деятельность и отвечает за выполнение возложенных на Экспертную группу задач.

Секретарь Экспертной группы обеспечивает оповещение членов Экспертной группы и приглашенных о дате заседания, повестке дня и других вопросах, осуществляет рассылку проектов решений и иных документов членам Экспертной группы.

Количество членов Экспертной группы должно быть не менее                     7 человек, в том числе не менее 3-х человек из числа родительской общественности.

Рекомендуется ежегодное обновление состава комиссии.

Вид Экспертной группы:

- районная;

- городская;

- областная.

 1. Экспертная группа осуществляет свою деятельность в соответствии с:

- планом, принимаемым на заседании Экспертной группы, утвержденным ее председателем;

- планом-графиком мониторинга.

Заседания и мониторинг организаций проводятся Экспертной группой по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует 1/3 её членов.

Экспертная группа составляет план-график мониторинга по организации качества питания, исходя из следующего плана посещений:

- городская/районная Экспертная группа посещает в течение учебного года 100% организаций образования (25% в квартал);

- областная Экспертная группа посещает в течение учебного года                        не менее 28% организаций образования региона (7% в квартал).

         Решение Экспертной группы принимается большинством голосов из числа присутствующих членов и оформляется актом межведомственной экспертной группы по контролю за качеством питания.

В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий.

При посещении организаций образования Экспертная группа ознакамливает руководителя организации образования, поставщика услуги (при наличии) с приказом управления образования о проведении мониторинга.

О результатах работы Экспертной группы информируется образовательное учреждение, родительский комитет, поставщик услуги (при наличии).

5. Экспертная группа выполняет следующие функции:

- мониторинг ассортимента продукции для организации питания детей в организациях образования региона. Для этого согласно акту имеет право сверять достоверность сведений соответствующей документации;

- принятие рекомендаций по качественному улучшению рациона питания, обеспечению обучающихся и воспитанников безопасным и сбалансированным питанием, соответствующим требованиям нормативных документов, участие в разработке предложений и рекомендаций по вопросам организации питания;

- мониторинг наличия соответствующих документов, удостоверяющих качество продуктов питания, используемых в процессе приготовления пищи для обучающихся и воспитанников;

- визуальный осмотр пищеблока, складских помещений, технологического оборудования и т.д. с доступом одного представителя, при наличии справки о прохождении флюрообследования с заключением терапевта, с использованием средств фото-видеофиксации;

- при необходимости Экспертная группа осуществляет просмотр видеозаписи (при наличии) за предыдущие дни;

- изучение мнения детей, родителей (законных представителей) по организации и качеству питания.

6. Экспертная группа имеет право:

- заслушивать членов комиссии по контролю за качеством питания детей об их деятельности по вопросам организации питания;

- в случае выявления нарушений обратиться с соответствующим заявлением в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- заслушивать администрацию организации образования по выполнению ими обязанностей по обеспечению качественного питания детей и соблюдению нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ведению соответствующей документации;

- знакомиться с жалобами родителей (законных представителей), содержащими оценку работы об организации и качеству питания, давать по ним объяснения;

- участвовать в конкурсной комиссии при выборе поставщика услуги, товаров  в качестве наблюдателей.

7. Члены Экспертной группы несут персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.

Члены Экспертной группы, занимающиеся мониторингом организации и качества питания, несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в актах.

8. Необходимая документация, регламентирующая деятельность Экспертной группы:

- копия приказа о создании Экспертной группы;

- план работы Экспертной группы на год;

- протоколы заседаний;

- план-график;

- акты мониторинга (ежемесячный контроль);

- анализ деятельности по итогам года.

 

 

                                                           АКТ

межведомственной экспертной группы

по контролю за качеством питания

 

Дата посещения: ____________

№_________________________

Члены Экспертной группы(Ф.И.О. с указанием должности) в составе:____________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование организации образования: ____________________________________

Председатель комиссии по мониторингу качества питания - руководитель организации образования: _________________________________________________

Состав членов комиссии по мониторингу качества питания (бракеражная комиссия) (Ф.И.О. с указанием должности): ___________________________________________

_______________________________________________________________________

Поставщик услуги (при наличии) ____________________________________________

№, дата санитарно-эпидемиологическое заключения на деятельность столовой (пищеблока) _________________________________________

Контингент организации образования (чел.): _______________________

Количество сотрудников пищеблока, (чел.): ________________________

(соответствие требованиям Правил организации питания (пункт 22 приказа №598 от 31.10.2018г., применительно к договорам, заключенным с июля 2020 года)

 

Показатель

 

Соответствует (имеется)

Не соответствует (не имеется)

Примечание

1

Наличие приказа о создании бракеражной комиссии

 

 

 

2

Наличие плана работы бракеражной комиссии на учебный год

 

 

 

3

Наличие соответствующей документации (акты, обращения, переписка и др.)

 

 

 

4

Организация приема пищи детей (обеспечение организованного посещения столовой)

 

 

 

5

Создание условий для приема пищи детьми (наличие и состояние раковин, сушилок, наличие мыла и др.)

 

 

 

6

Общее санитарное состояние и эстетическое оформление обеденного зала

 

 

 

7

Соблюдение питьевого режима обучающихся

 

 

 

8

Наличие меню с указанием выхода готового блюда (перспективное, утвержденное органом образования, ежедневное)

 

 

 

9

Соответствие перспективного меню для отдельных категорий детей одноразовым нормам питания, утвержденным ПП РК от 12 марта 2012 года №320 (15 приложение)

 

 

 

10

Соответствие ежедневного меню перспективному (в день посещения)

 

 

 

11

Соответствие фактического рациона питания (в день посещения) ежедневному, перспективному меню

 

 

 

12

Опрос, анкетирование детей, родителей по качеству питания

 

 

 

13

Наличие сведений об используемом перечне продуктов питания с приложением документов, удостоверяющих их качество и безопасность (копии сертификатов)

 

 

 

14

Проведение мероприятий по вопросам пропаганды здорового питания детей и формирования культуры питания

 

 

 

15

Систематическое размещение на сайте организации образования, в системе «Күнделік» информации об организации питания детей (меню с фото блюд, планы, акты бракеражной комиссии)

 

 

 

 

В результате проверки установлено:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ________________________________(подпись)

                                  

 

Руководитель организации образования ознакомлен ____(подпись)

 

Жаңартылған күні: 28.02.2022 16:43
Құрылған күні: 01.03.2022 06:53

Біз Әлеуметтік желідеміз

Ұйымдар тізімі
Текст